Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(11.09.2018)
Senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet har møte måndag 17.09., formannskapet 19.09. og utval for plan og miljø (UPM) 20.09. Møta er opne for alle interesserte. Sakspapir finn du på heimesida.
(11.09.2018)

Framlegg til skulerute er sendt til høyring for evt. uttale til dei offentlege grunnskulane i Fusa kommune, organisasjonane og skulen sitt rådsorgan representert ved FAU og SU. Andre som ønskjer å uttala seg om høringsutkastet, kan òg senda høyringssvar. Sjå høyringsutkastet. (PDF, 43 kB) Frist: 28.09.2018

(06.09.2018)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa torsdag 13.09.2018 kl. 10.00. Møtet finn stad på møterom 157 på loftet i Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling og sakspapir (PDF, 2 MB).

(27.08.2018)

Det vert møte i Utval for plan og miljø (UPM) 30.08.2018 kl. 13 i Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling og sakspapir.

(30.07.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Strandvik bygdepark ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale (NB! vert lenka opp) og merk med saksnr 17/810. Høyringsfrist: 14.september 2018. 

(18.06.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum, GBNR. 96/9 m.fl. ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1090. Høyringsfrist: 24. august 2018.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30