Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(22.03.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 1-1, 4-1 og 12-9 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend planprogram for detaljregulering av Vinnesbruddet GBNR 78/4, datert 16.12.2016. 

 
(22.03.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 4-1 og 12-9 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend planprogram for detaljregulering av Sævareid fiskeanlegg og Sævareid sentrum.

 
(22.03.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2016 godkjend detaljregulering for Opsalmarka kontor-, industri- og lagerområde GBNR 36/4 og 34/3 m.fl. med plan-ID 1241201302.

(22.03.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt, GBNR 15/9,  med plan-id 1241201102. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 12.04.2017.

(21.03.2017)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadfelt, med plan-ID 1241201603.

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist er sett til 12. april 2017.

(21.03.2017)

Det vert møte i politiske råd og utval i veke 13. Sjå sakslister med sakspapir. Kommunestyret har møte først etter påske torsdag 27.04. 2017.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30