Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(18.06.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum, GBNR. 96/9 m.fl. ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1090. Høyringsfrist: 24. august 2018.

(18.06.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Stallabrotet nedre bustadfelt, GBNR. 20/76 ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 12-11 og 12-12. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1081. Høyringsfrist: 24. august 2018.

(18.06.2018)

 Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Selvågen hyttefelt, GBNR. 117/3 ut på høyring og til offentleg ettersyn 2. gong. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 1-1, 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1084. Høyringsfrist: 24. august 2018.

(15.06.2018)

Det er ekstramøte i ungdomsrådet tysdag 19. juni kl 12.00 på møterom 126 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Møte er ope for alle interesserte. Sakspapir vert publisert via møteplan i innsynsløysing på heimesida.

(14.06.2018)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31.05.2018 vedteke å leggja detaljregulering for Kvålsvågen naustområde GNR/BNR. 27/6 ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§ 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 17/1431. Høyringsfrist: 24. august 2018. 

(14.06.2018)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 21. juni klokka 10.00 i Eikelandsfjorden samfunnshus i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå innkalling med sakliste på heimesida. Innkalling og sakspapir er òg tilgjengelege i biblioteket i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30