Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(09.02.2017)

Administrasjonsutvalet kl. 13.15, Kommunetunet, sjå sakspapir.

Valnemnda kl. 14.00, Kommunetunet (utsett frå 1. feb), sjå sakspapir.

Arbeidsgruppe (ordførar varaordførar og gruppeleiarar), etter møtet i Valnemnda, sjå sakspapir (PDF, 2 MB).

Kommunestyremøte kl. 16.00, Aktivitetssenteret på Fusa vidaregåande skule, sjå sakspapir.

(25.01.2017)

Det vert møte i politiske råd og utval i veke 5. Sjå sakslister med sakspapir

Kommunestyret har møte torsdag 16.02.2017.

Møtedatoar

* Ungdomsrådet - måndag 30.01.2017 kl 11.30 - på Kommunetunet

* Senior- og funksjonsrådet - måndag 30.01.2017 kl 15.00 -  på Kommunetunet

* Administrasjonsutvalet - tysdag 31.01.2017 kl 12.00 - på Kommunetunet

* Formannskapet - onsdag 01.02.2017 kl 12.00 - i lokala til Medio Utleieservice, over butikken i Strandvik

* Valnemnda - onsdag 01.02.2017 etter formannskapsmøtet - i lokala til Medio Utleieservice i Strandvik.

* Utval for plan og miljø - torsdag 02.02.2017 kl 16.00 på Kommunetunet

Sakslister med sakspapir er òg lagt ut til gjennomsyn i biblioteket på Kommunetunet

(23.01.2017)

10.-11. februar 2017 blir det arrangert motorsagkurs i Fusa.

Kursavgift: 2070,-. Deltakarar under 18 år får kr. 500,- i tilskot frå skogeigarlaget.

Påmelding: tlfnr 971 94 200 eller magne.gjuvsland@fusi.no innan måndag 6. februar.

Arr: Midthordland Skogeigarlag/Aktivt Skogbruk

(19.01.2017)

Det vert gruppemøte i dei politiske partia med unnatak av Ap og Krf måndag 23.01.2017 kl 18.00 i Kommunetunet. 

(16.01.2017)

Det vert felles formannskapsmøte med Os kommune 24.01.2017 kl 09.00

Møtestad: Nore Neset aktivitetshus, Os 

(13.01.2017)

Det er blir møte i Formannskapet onsdag 18. januar kl 12.00

Møtestad: Kommunetunet

Sakslister med sakspapir vert publisert på heimesida og lagt til gjennomsyn i biblioteket på Kommunetunet.

Sjå sakspapir (PDF, 2 MB)

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30