Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(19.06.2017)

Det vert ekstramøte i UPM, torsdag 22. juni kl 09.00 på Kommunetunet. Sjå innkalling del 1 (PDF, 21 MB) og del 2 (PDF, 12 MB).

Kommunestyremøte på Fusa vidaregåande skule torsdag 2. juni kl 10.00.

Sjå innkalling del 1 (PDF, 14 MB)del 2 (PDF, 3 MB) og del 3 (PDF, 660 kB)

Politiske gruppe møter mandag 19. juni kl 18.00 på Kommunetunet.

 

(15.06.2017)

 Det blir ekstramøte i UPM torsdag 22. juni kl 0900 på Kommunetunet.

Sjå innkalling del 1 (PDF, 21 MB) og del 2 (PDF, 12 MB)

(15.06.2017)

 Det vert politiske gruppemøte måndag 19.06.2017 kl 18.00 i Kommunetunet.

(15.06.2017)

Det blir møte i styringsgruppa onsdag 21. juni kl 0900 i Os Rådhus.

Sjå innkalling (PDF, 456 kB)

(15.06.2017)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 22. juni kl 10.00

Møtestad: Fusa vidaregåande skule, Eikelandsosen.

Sjå innkalling (PDF, 14 MB) og sak nr 43 - 46 (PDF, 3 MB) vedlegg sak 43 (PDF, 472 kB)

(13.06.2017)

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av områderegulering og offentleg ettersyn av planprogram for Samnøy industriområde.

Utval for plan og miljø gjorde 01.06.2017 i sak 045/2017 vedtak om å legge planprogram for områderegulering for Samnøy industriområde ut til offentleg ettersyn. Utvalet gjorde samstundes vedtak om oppstart av planarbeidet.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30