Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(23.01.2019)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.12.2018 godkjend detaljregulering av Selsvika bustadområde på Nedre Dalland, Vinnes. Planen legg til rette for tre småhus og to tomannsbustader. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 18.02.2019.

(23.01.2019)
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.12.2018 godkjend detaljregulering for Kvålsvågen naustområde. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 18.02.2019.
(23.01.2019)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.12.2018 godkjend områderegulering for Samnøy industriområde. Planen legg til rette for ny regional tømmerkai, nye næringsområde og ny infrastruktur med tilkomstveg. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 18.02.2019.

(27.12.2018)

Vedtekne kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2019 for både Fusa kommune og Os kommune finn du på her på heimesida (PDF, 773 kB) og utlagt på biblioteket, Kommunetunet. 

 

(05.12.2018)

Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsosen samfunnshus torsdag 13.12.2018 kl. 10.00Sjå saksdokumenta som ligg til offentleg ettersyn.

(04.12.2018)

 Barnehage- og skuleruta for 2019-2020 er klar sjå den her. (PDF, 67 kB)

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30