Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kunngjeringar og informasjon om plansaker og anna som vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Vanleg utleggsperiode for til dømes reguleringsplanar er seks veker.

Bruk digitalt skjema ved innsending av høyringsuttale til Fusa kommune.

Skjema høyringsuttale

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2016
Høyringar og kunngjeringar
(20.10.2017)

Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017,  kl 17.00

Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen

Orientering:

Rådmannen presenterer hovudlinene i budsjett 2018, og representantane får utdelt notatet.

Sjå sakspapir her. (PDF, 8 MB)

Gruppemøte i Kommunetunet måndag 23.10.2017 kl 18.00

(19.10.2017)

Det vert møte i Fellsnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober.

Stad: Lunde barneskule på Os Tid: kl 12.00 - 15.00  Sjå sakspapir her.

(19.10.2017)

Det vert møte i klagenemnda torsdag 19. oktober kl 14.30 i Kommunetunet.

Sjå sakspapir (PDF, 25 kB).

(11.10.2017)

Det vert ekstramøte i Rådet for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 16. oktober frå kl 12 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Møtet vert eit fellesmøte, delt i to bolkar, med tilsvarande rådsorgan i Os kommune. Sjå innkalling (PDF, 527 kB).

 
 
 
(10.10.2017)

Oppfølging av vedtak i sak 53/2017 i formannskapet 27.09.2017:

Møteplanen vart endra på følgjande måte:

Plankart - detaljregulering for Lambanesheiane.jpg
(06.10.2017)

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 28. september, vedteke å leggja detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, ut på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsuttale her og merk med saksnr (17/526). Høyringsfrist 20.11.2017.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30