Reguleringsplan for BIR

Reguleringsplan for BIR – ny gjenvinningsstasjon på Heiane i Eikelandsosen. 

Utval for plan og miljø har vedteke å senda reguleringsplan for BIR – gjenvinningsstasjon på Heiane, del av gnr 22 bnr 2, 79 og 22 på høyring og utlegging til offentleg ettersyn. Planområdet ligg innanfor gjeldande reguleringsplan forområdet, og planen omfattar plassering av ny gjenvinningsstasjon, endring av friluftsområde med parkeringsareal. Eventuelle merknader må sendast Fusa kommune på epost: postkasse@fusa.kommune.no innan 14.05.2014. Dokumenta er også tilgjengeleg i ekspedisjonen, Kommunetunet i Eikelandsosen. Grunneigarar og naboar til planområdet vert tilskrive i eige brev.

Vedtak sak UPM-008/14 med saksframlegg (PDF, 217 kB)
Reguleringsplan (PDF, 313 kB)
Reguleringsføresegner (PDF, 2 MB)
Planomtale (PDF, 13 MB)
ROS-analyse (PDF, 5 MB)
Vurderingar i høve Naturmangfaldlova (PDF, 3 MB)

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 08.04.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30