Oppstart av reguleringsplanarbeid Grimeneset

Utval for plan og miljø har i sak 006/14 godkjent søknad om oppstart for detaljregulering – endring i gjeldande plan for Grimeneset på Helland i Eikelandsosen.

Endringa gjeld gnr 19 bnr 95 og del av bnr 1 i Naustdalen og omfattar føremåla Utleige og friluftsareal med naust.

Det er Byggadministrasjon Harald Bjørndal as, 5640 Eikelandsosen som er planleggjar, og eventuelle merknader må sendast på epost til post@byggadmin.no innan 01.04.2014. Naboar og eigarar innanfor planområdet vert tilskrive i eige brev. 

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 20.03.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30