Framfus

Framfus-logo
Framfus-logo

12. juni 2009 vart det skipa eit tverrfagleg forum for kunstnarar og kulturutøvarar i Fusa.

Mellom medlemene i Framfus finn ein både musikarar, biletkunstnarar, kunsthandverkarar, forfattarar og kulturformidlarar.

Framfus har som mål å:

- arbeida for auka bruk av kunst og kunstnararar i Fusa kommune
- styrkja kunstnarane og kulturutøvarane sin identitet
- vera eit idé- og kontaktskapande forum
- stimulera til samarbeid og samkvem som gjev faglege impulsar
- vera med å markera særpreg og tradisjon i regionen og arbeida for nyskaping

Å vera framfus er å vera direkte, ubeskjeden og gå rett på sak. "For å nå måla våre må vi vere både synlege, kreative og kanskje litt F R A M F U S e," heiter det på heimesida til Framfus


Link
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 09.06.2011
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30