Jakt i området til Hålandsdalen grunneigarlag

Det er eit felles lokalt jaktkort på småvilt i området til Hålandsdalen grunneigarlag. Fjellrype og lirype er dei viktigaste viltartane, men ein kan også vera heldig å treffa på hare og skogsfugl.

Jakt over 900 moh

Før 20. september er det berre råd å jakta over 900 moh.

Jakt over skoggrensa

Etter 20. september er det ope for jakt over skoggrensa, det vil seia i fjellet.

Småviljakt under tregrensa

  • Berre etter avtale med grunneigar
  • Etter hjortejakta - pr. november 2019 vil det seia etter 23. desember 

Lokale jaktkort kan kjøpast hjå grunneigarar. Kontaktpersonar:

  • Hans Berland tlf. 482 37 957

  • Arne Rød tlf. 404 15 546

  • Knut Skjelbreid tlf. 957 05 512

Sjå òg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.11.2019
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30