Fiske i Fusa

Fiske i ferskvatn

Fusa kan by på fiske etter røye og aure i vatna i Hålandsdalen og laksefiske i Sævareidelva.

Du må ha fiskekort.

Korleis kjøpa fiskekort?

  • Hålandsdal grunneigarlag har digitalisert fiskekortsalet for vatna. Du får kjøpt det på nettsida Inatur.
  • Hugs å ta med gyldig kvittering på mobil (sms) eller e-post når du skal fiska.

Sævareidelva:

  • Eige kortsystem. Sjølvbetent.

Hugs at du må desinfisera utstyr

Merk deg at det er restriksjonar på ferdsel og fiske:

  • Tek du med fiskeutstyr utafrå og/eller båt/kano/kajakk, må du desinfisera dette for å unngå spreiing av fiskesjukdommar.
  • Det står informasjon om dette på oppslagstavlene til Hålandsdalen Grunneigarlag rundt vassdraga, og det er også sett ut desinfiseringsmiddel der.

Ferdsel på sjø

Alle har rett til å ferdast i kystsona.

  • Ta omsyn til andre.
  • Det er forbode å fiska nærare enn 100 m eller opphalda seg nærare enn 20 m frå oppdrettsanlegg, slepekast og steng.
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.07.2019
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30