Kulturminne og naturattraksjonar i Fusa

Fusa har ei rekkje kulturminne både i form av fornminne, bygningar og bygningsmiljø, restar etter næringsdrift og ferdslevegar.

Kommunen har òg særmerkte naturattraksjonar, og kan by på både naturfenomen som jettegryter og på fugle, dyre- og planteliv som er verna i naturreservat og sjøfuglreservat. Sist, men ikkje minst, er Fusa kjend for det rike fisket i Sævareidvassdraget.


Kanal og bru fotografert frå Skogseidvatnet | Fotograf: Anne Martinsen Vindauga med geranium og kvite gardiner i Andersstova | Fotograf: Anne Martinsen Hovudbygning, bu, naust og hage - med Fusaflagget. | Fotograf: Erik Vangsnes Beltespenne frå militæruniform på offisersgarden Engevik Hovudbygningen på Engevik Gaard i Sævareid sett frå sjøen | Fotograf: Erik Vangsnes Ein leirskouleelev på veg opp den bratte stegen på ferdslevegen mellom Øvre Hålandsdalen og Strandebarm | Fotograf: Hålandsdalen leirskole Fallskjermar frå flysleppa i Hålandsdalen, fotografert på Solvang etter krigen 1945 | Fotograf: Reidar Ringen Fusabygda ca 1910. Postvegen mellom Bergen og Stavanger gjekk gjennom Fusa, frå Fusabygda til Strandvik Hestedrift over Bergsenden Holdhus kyrkje i Hålandsdalen sett utanfrå | Fotograf: Erik Vangsnes Leirskuleelevar i Kikedalen. Utsyn frå dei gamle hustuftene mot Gjønavatnet. | Fotograf: Hålandsdalen leirskole Nokre av bygningane i klyngjetunet på Eide i Hålandsdalen | Fotograf: Erik Vangsnes Bedehuset Fredheim på Vinnes frå 1918 har fått nytt liv som kulturbedehus. Venelaget for Fredheim skipar til konsertar, basar og seminar. | Fotograf: EMBV Kart over kulturstien på Vinnes, laga av Kjersti Dalland. Steinknuseverket og utskipingsanlegget knytt til Kvartsbrotet i Bergegrend 1964. | Fotograf: Widerøe To tidlegare arbeidarar på den store steinknusemaskina | Fotograf: Kåre Dalland Margun Eide syner fram ei sendingskorg i tunet sitt på Eide. | Fotograf: Anne Martinsen Minneplate frå flyslepp 6. november 1944 | Fotograf: Erling Solvang Postopnar Lasse Øpstad utanfor postgarden på Øpstad i Fusabygda på 1930-talet Vandring på den gamle postvegen mellom Fusa og Strandvik Stølstauser og besøkjande et rømmekoller utandørs Selsneset 2003 med bygningane frå teglverket tidleg på 1900-talet teikna inn i landskapet | Fotograf: Vidar Langeland Strandvik kyrkje i sommarhalvåret | Fotograf: EMBV Bøkkar Oddvar Gangstø i arbeid på opningsdagen 14.12.2012. | Fotograf: Erik Vangsnes Teglverket på Selsneset på Vinnes ca 1920 Den gamle husmannsplassen og badestranda i friluftsområdet Vinnesholmen | Fotograf: E. M. B. Vangsnes Stølshusa på stølen Ådlandssetret på Holmefjord | Fotograf: Einar Samnøy
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.12.2011
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30