Aktuelt frå kommunen

Frisklivstilbod

Utsnitt av framsida til brosjyra om frisklivstilbod i Fusa kommune. - Klikk for stort bilete Treng du motivasjon til å endra levevanar? Ønskjer du hjelp til å betra helsa? Fusa kommune tilbyr ein ny runde med "Frisklivstilbod" (PDF, 622 kB) i haust.

Visste du at Fusa kommune kan tilby trening, motivasjon og bra-mat-kurs som del av dei kommunale helsetenestene?

Frisklivsarbeid handlar om å hjelpa menneske som har, eller står i fare for å utvikla, livsstilssjukdomar. Frisklivstilbod hjelper og støttar personar som ønskjer å endra levevanar knytt til fysisk aktivitet og kosthald gjennom individuelle samtalar og gruppebaserte tilbod. Nivået er tilpassa kvar enkelt deltakar.

 

Frisklivstilbodet omfattar m.a. motivasjonssamtalar, 12 veker med gruppetrening leia av fysioterapeutar og bassengtrening. I tillegg er det tilbod om å delta på inspirasjonskurset "Bra mat", der fokus er å auka motivasjonen til å oppnå eit varig sunnare kosthald.

Tilbod hausten 2014

  • Treningsgruppe: Oppstart september (gratis) - tysdagar og fredagar kl 09.00 (12 veker)
  • Bassengtrening med instruktør: Torsdagar kl 14.00 – Framo aktiv (billettpris), fredagar kl 14.00 – Fusa symjehall (billettpris)
  • Bra Mat-kurs: (kr 250), oppstart september, 5 kveldar à 2 timar
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.09.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30