Kommunestyret 2015

Kommunestyret 2015
MøtedatoMøteinnkallingMøteprotokoll
17.12.15Innkalling (PDF, 10 MB)Protokoll (PDF, 578 kB)
Vedlegg: tillegg sak 56 (PDF, 458 kB)
Vedlegg: Gebyrregulativ, framlegg til vedtak (1.1) (PDF, 902 kB)
12.11.15Innkalling (PDF, 840 kB)Protokoll (PDF, 167 kB)
Vedlegg: sak 2 Tilråding frå valnemnda (PDF, 69 kB)
22.10.15 - konstitueringInnkalling (PDF, 2 MB)Protokoll (PDF, 52 kB)
15.10.15Innkalling (PDF, 12 MB)Protokoll (PDF, 71 kB)
Vedlegg 1: Sak 38 Arealplan (PDF, 23 MB)
Vedlegg 2: Tillegg til sak 38 Arealplan (PDF, 636 kB)
18.06.15Innkalling (PDF, 34 MB)Protokoll (PDF, 152 kB)
Vedlegg: Årsmelding 2014 (PDF, 7 MB)
Vedlegg: Rekneskap 2014 (PDF, 3 MB)
Vedlegg: Rekneskapsskjema 1A - driftsrekneskap (PDF, 45 kB)
Vedlegg: Revisjonsrapport nr 5 (PDF, 2 MB)
Vedlegg: Uttale frå kontrollutvalet (PDF, 72 kB)
Vedlegg: Partsbrev PS 20/15 - Uttale frå kontrollutvalet (PDF, 130 kB)
Arealplan: KU og ROS (PDF, 17 MB)
Funksjonell strandsonekartlegging - kart (PDF, 11 MB)
Funksjonell strandsonekartlegging - rapport (PDF, 15 MB)
Vedlegg: sak 20, tilråding frå Styringsgr. kommunereforma (PDF, 18 kB)
Vedlegg: sak 21, nytt notat frå rådmannen (PDF, 51 kB)
Vedlegg: sak 22, tilråding frå UPM, arealdel (PDF, 35 kB)
Vedlegg: sak 25, tilråding frå UPM, reguleringsplan (PDF, 37 kB)
28.05.15 - dialogmøteProgram (PDF, 67 kB)
Notat frå dialogmøtet 2014 (PDF, 363 kB)
07.05.15Innkalling (PDF, 924 kB)Protokoll (PDF, 155 kB)
Vedlegg sak 9 (kommunereforma) med aktive lenker (PDF, 410 kB)
Vedlegg sak 11 (PDF, 4 MB)
Vedlegg sak 12 (PDF, 148 kB)
Vedlegg sak 14 (PDF, 3 MB)
05.03.15Innkalling (PDF, 3 MB)Protokoll (PDF, 168 kB)
Sak 3 (kommunereforma) med aktive lenker (PDF, 333 kB)
Ekstra meldingssak (PDF, 286 kB)

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 06.01.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30