Aktuelt frå kommunen
Fotograf: Cathrin Rustøen
Fusa ungdomsråd hausten 2011 fotograf Cathrin Rustøen

Val til ungdomsråd

Fusa ungdomsråd skal veljast på ny ved oppstart av nytt skuleår. Rådet skal ha 7 medlemer. 2 av desse kan veljast fritt mellom ungdom busett i Fusa som er 25 år eller yngre. Det skal også veljast personlege varamedlemer. Funksjonstida er 1 år. Alle interesserte kan koma med forslag til kandidatar innan fredag 14. september. Du kan gjerne foreslå deg sjølv!

Fusa ungdomsråd følgjer den oppsette møteplanen for dei politiske utvala i Fusa med fast møtedag tysdagar frå kl 11.30, men det kan skje endringar i møtetidene.

Hausten 2012 har ungdomsrådet møter desse tysdagane om ikkje anna vert avtala:
18. september og 27. november.

Framlegg kan sendast til postkasse@fusa.kommune.no eller Fusa kommune, Boks 24, 5649 Eikelandsosen. Sjå www.fusa.kommune.no for meir informasjon.

Vedtekter for Fusa ungdomsråd. (PDF, 249 kB)

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 30.08.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30