Aktuelt frå kommunen

Trollskogen barnehage i stortingsmelding

Irene K. Foer, Unni Kvåle og Janne G. Gjernes - Klikk for stort bileteIrene K. Foer, Unni Kvåle og Janne G. Gjernes

 

Trollskogen barnehage er referert til i den nye stortingsmelding 24: "Framtidas barnehage". Ei fjør i hatten til alle dei tilsette og barna i Trollskogen barnehage som har vore med på prosjektet "barnehagen som læringsmiljø og danningsarena".

Barnehagen i dag

I dag går nesten alle barn i barnehage før dei byrjar på skulen. Kvalitet i barnehagen vert då svært viktig, barnehagen har eit viktig samfunnsoppdrag både som danningsarena og læringsmiljø. Dei vaksne i barnehagen er avgjerande for kor god kvalitet barnehagen har. Barnehagen er første skritt på vegen som heiter livslang læring. Forordet til stortingsmekdinga startar slik: "En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre som samfunn."

Barnehagen som danningsarena og læringsmiljø

Trollskogen barnehage har i 2012 vore med på eit pilotprosjekt i regi av fylkesmannen, dette har vore eit utviklingsprosjekt for alle tilsette i barnehagen. Dei har fått oppfølgjing og rettleiing frå Høgskolen i Bergen. Personalet i Trollskogen barnehage har gjort ein flott innsats, leia av prosjektgruppa ved Irene Kvåle Foer, Janne Gjøen Gjernes og Unni Kvåle. Prosjektgruppa har skrive ein artikkel i samband med prosjektet, denne vert del av ei artikkelsamling.  Dette er ei stor anerkjenning av prosjektgruppa sitt arbeid ilag med alle tilsette i Trollskogen barnehage.

Utdrag frå artikkelen som er referert i stortingsmeldinga

I tekstboks 8.1 på s.71 står det: ”Se hva som skjer… – veier til refleksiv praksis i barnehager i Hordaland.
Da forskere fra Høgskolen i Bergen og 11 barnehager i Hordaland samarbeidet i pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, ønsket de å finne ut hva som skjer når barnehagepersonalet bestemmer seg for å arbeide med refleksiv praksis.

Å prøve ut nye og ulike måter personalet kan opptre på var sentralt. Hvordan kan de på en god måte organisere miljøet, utføre aktiviteter og bruke redskaper og verktøy på nye måter? Erfaringene er presentert i en artikkelsamling.
Trollskogen barnehage undersøker hvordan den pedagogiske praksisen i større grad kan bygge på barnas interesser og hva dette krever av voksenrollen. Personalet reflekterer over hvordan de snakker og opptrer i møte med barn og om hvordan de kan skape nye opplevelser. De vil at utetiden i større grad skal preges av planlagte, dokumenterte og vurderte aktiviteter og tar utgangspunkt i en bekk i nærområdet. Først får barna se et bilde av bekken, og dette vekker stor interesse og nysgjerrighet. Barna har mange forslag om hva de kan gjøre ved bekken, og de voksne skriver det ned.

Deretter går turen ut. De voksne følger barnas initiativ og utforskertrang. Barna vil finne ut alt! Hvor lang er bekken? Hvor starter den? Kan de bygge en bro og hva skal til for at broa skal bli så solid at de kan gå på den? De voksne dokumenterer barnas aktivitet og samspill gjennom fortellinger og bilder. Med utgangspunkt i dokumentasjonen snakker barn og voksne sammen om det de opplevde.

Dokumentasjonen er også et grunnlag når personalet reflekterer over voksenrollene. Personalet har erfart verdien av å skape rom for barnas initiativ, og de har blitt mer bevisste på hvordan deres prioriteringer, valg og deltakelse skaper vilkår for læring og danning i barnehagen. Selv sier de: Me gjekk til bekken, men fekk meir enn vatn.”

 

 

Publisert av Anne Helen Helland. Sist endra 11.04.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30