Aktuelt frå kommunen

Tid for betaling av kommunale avgifter

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto Norsk vann.no

Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2017 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avlaup og slamtømming. Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon.

Kommunale avgifter vert fakturerte to gonger i året. Den første fakturaen har forfall 25. mai og den andre 25. september. 

Terminar og forfall

  • Vatn og avløp: Forbruksgebyr for heile året for vatn og avlaup for alle abonnentane forfell til betaling 25. mai. Abonnementsgebyr for heile året forfell til betaling 25. september.
  • Slamtømming: Gebyr forfell til betaling med ein ¼-part 25. mai og ¼-part 25. september for dei eigedommane som får utført tømming annakvart år. For dei eigedommane som får utført tømming kvart fjerde år, vert det fakturert ¼-part med forfall 25. mai i år.

Meir informasjon om betalingssatsar for 2017 finn du i gebyrregulativet

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.04.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30