Aktuelt frå kommunen

Stemmerettsutstilling i Glasgato

Kunstnar Anja Tveiterås i ferd med å hengja opp plakatutstillinga - Klikk for stort bileteKunstnar Anja Tveiterås i ferd med å hengja opp plakatutstillinga "Du hadde no ei stemma og kunne bruka den" er tittelen på den nye utstillinga i Glasgato i Kommunetunet. Den lokale kunstnaren Anja Tveiterås har saman med bygdebokforfattar Ella Marie Brekke Vangsnes laga fire plakatar der føregangskvinner i Fusa er framstilte i tekst og bilete. Desse vert vist saman med den nasjonale plakatutstillinga "Likestillingslandet Norge".

Stemmerettsjubileum og kulturminnedagar

Utsnitt av kunstnar Anja Tveiterås si grafiske framstilling av politikaren: Bjørg Fosså - den første kvinna som vart vald inn i kommunestyret i Fusa. - Klikk for stort bilete Begge er del av markeringa av at det i år er 100 år sidan kvinner fekk allmenn stemmerett her i landet. Utstillinga i Glasgato er samstundes Fusa kommune si markering av kulturminnedagane 2013, der temaet er "Historiens kvinner og menn - deltagelse, fellesskap og handling".

 

 

Deltaking

I Fusa har ein vald å fokusera på kvinner sin kamp for deltaking på likefot med menn både innan politikken, yrkeslivet og idretten. Dette vert presentert grafisk av kunstnar Anja Tveiterås og i faktatekstar, minnesitat og spørsmål til ettertanke på kvar plakat. Føregangskvinnene som er valde ut er dokter Kari Øpstad, politikar Brit Fosså, barnehagetilsett Kirsten Samnøen og idrettskvinna Liv Grete Skjelbreid Poirée.

Utsnitt frå Anja Tveiterås si grafiske framstilling av føregangskvinna Kari Øpstad. - Klikk for stort bileteUtsnitt frå Anja Tveiterås si grafiske framstilling av føregangskvinna Kari Øpstad.

 

Målet er å byggja vidare på desse fire plakatane og utvida utstillinga også med føregangsmenn til grunnlovsjubileet neste år.

Utstillinga vert ståande utover hausten og er tilgjengeleg i Kommunetunet og biblioteket si opningstid.

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 16.09.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30