Aktuelt frå kommunen

Søknadsfrist for SMIL-tilskot 1. april

Kulturlandskap - Klikk for stort bilete Karianne A. Tveitnes

Fristen for å søkja om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 1. april. Bruk søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Søknader vert handsama etter den lokale SMIL-strategien (PDF, 818 kB).

Lokal rettleiar

I «Lokal strategi (PDF, 818 kB) for tildeling av tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)» finn du informasjon om:

  • kva tiltak du kan søkja støtte til
  • krav til søkjar
  • kva dokumentasjon som skal leggjast ved i søknaden
  • kostnadsoverslag
  • satsar

Kontakt:

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørnefjorden landbrukskontor ved

  • landbrukskonsulent Karianne A. Tveitnes, tlf. 56 58 01 39, e-post: Karianne.A.Tveitnes@fusa.kommune.no.

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.03.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30