Aktuelt frå kommunen

Sist oppdaterte KOSTRA-tal

KOSTRA er det obligatoriske tenesterapporteringssystemet til Statistisk sentralbyrå (SSB), som alle kommunar må nytta. Siste oppdatering er frå juni 2014 og viser tala for driftsåret 2013.

Vi har samanliknbare tal for alle kommunane i landet. Fusa er plassert i kommunegruppe 1. Dette er små kommunar (under 5 000 innb.) med middels bundne kostnader pr innb. og låge frie disponible inntekter. I tabellen nedanfor med utvalde KOSTRA-tal vert Fusa såleis samanlikna med gjennomsnittet i kommunegr. 1, fylkesgjennomsnittet i Hordaland og landsgjennomsnittet. 

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 16.09.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30