Aktuelt frå kommunen
Måltid i skulefritidsordninga ved Søre Fusa oppvekstsenter
SFO på Søre Fusa oppvekstsenter.

SFO-endringar

Fusa kommunestyre vedtok i budsjettmøtet 19.12.2012 at det f.o.m. nyttår 2013 berre skal vera tilbod om full plass i skulefritidsordningane (SFO) i Fusa. Dei som har hatt redusert plass, må gje melding til sitt oppvekstsenter innan 1. februar om dei ønskjer full plass eller vil seia opp plassen.

Endringa i SFO-tilbodet er gjort for å auka inntektene til oppvekstsentra. Den nye satsen for SFO-plass vert kr 2 150 pr mnd. Satsen vert gjeldande f.o.m. 1.2.2013.

Vedtektene for SFO er endra i samsvar med budsjettvedtaket i kommunestyret.


Snarvegar:

Sist endra 03.01.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30