Aktuelt frå kommunen
Fotograf: Fredrik A. Thorsen
Kommunetunet på Leiro fotograf Fredrik A. Thorsen

Radon i Kommunetunet

Målingar av radongass i kommunale bygningar i Fusa viser for høge verdiar i Kommunetunet i Eikelandsosen. Radon er ein radioaktiv gass som vert danna kontimuerleg i berggrunnen frå uran.

Statens strålevern tilrår ei tiltaksgrense på 100 bequerel (Bq/kb.m) og ein maksgrenseverdi på 200 Bq i nasjonal strategiplan (2009). I Kommunetunet er det målt frå 285 til 1810 Bq.

Det er sett i gang kontrollmålingar ved utvida bruk av ventilasjonsanlegget. Dei vert avslutta måndag 27.2. Resultata frå desse målingane er venta om vel ei veke.

Bedriftshelsetenesta understrekar at det er trygt i å opphalda seg i Kommunetunet, men at det kan verta endå betre. Kva tiltak som må setjast i verk, vert avgjort utifrå resultata av kontrollmålingane. Den viktigaste radonkjelda er byggegrunnen.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.02.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30