Aktuelt frå kommunen

Politiske møte i veke 48

Budsjetthaust 1 - Klikk for stort bilete Denne veka skal både ungdomsrådet, råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne, formannskapet og utval for plan og miljø ha møte. Dei skal handsama til saman over 40 saker, m.a. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, reguleringsplan for fritidsanlegg/hotell på Skjørsand, kulturprisen 2013 og kunstgrasbane i Eikelandsosen. Handlingsplanen for kommunen med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 (PDF, 7 MB) står òg på sakskartet. 

Sakspapira ligg til offentleg gjennomsyn i biblioteket i Kommunetunet og under "Politiske saker 2013" på heimesida.

Opne møte i Kommunetunet:

  • Ungdomsrådet måndag 25.11.2013 - kl 11.30
  • Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 25.11.2013 - kl 16.00
  • Formannskapet tysdag 26.11.2013 - kl 13.00
  • Utval for plan og miljø torsdag 28.11.2013 - kl 16.00
  • Medlemsmøte i partia vedkomande utvalssakene måndag: 25.11.2013 - kl 19.00 

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.11.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30