Aktuelt frå kommunen

Politisk møteveke i april

Møteklubbe - ordførarklubbe i tre. Foto. - Klikk for stort bilete

Kommunereforma, kunstgrasbane ved Nore Fusa oppvekstsenter, bustadsosial plan, fritidsbygg og vegsamband aust-vest. Dette er nokre av sakene lokalpolitikarane skal ta for seg i den komande møterunden 21.-23. april. Sjå nærare detaljar i sakspapira

Fem politiske råd og utval skal handsama til saman 41 saker, mange av dei går igjen i fleire møte. I ein del av sakene er det kommunestyret som fattar det endelege vedtaket. Kommunestyremøtet finn stad 7. mai.

Møta vert haldne i Kommunetunet i Eikelandsosen og er opne for alle interesserte.

Møteplan veke 17:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.04.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30