Aktuelt frå kommunen

Politisk møterunde veke 39

Ei hand slår i bordet med ei møteklubbe. Foto. - Klikk for stort bilete

I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala. Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.

Ein startar måndag 25. september med møte i ungdomsrådet kl 0830 i Kommunetunet. Sjå innkalling (PDF, 15 MB) og tilleggsinnkalling (PDF, 236 kB) og tilleggsinnkalling del 2 (PDF, 977 kB)

Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne har også møte måndag 25. september kl 14.00 i Kommunetunet. Sjå innkalling (PDF, 74 kB) og tilleggsinnkalling del 1  (PDF, 43 kB)og tilleggsinnkalling del 2 (PDF, 2 MB).

Onsdag 27. september kl 16.00 er det møte i Formannskapet i Kommunetunet. Sjå innkalling (PDF, 8 MB) og nytt dokument (PDF, 491 kB) i sak 54

Torsdag 28. september er det møte i UPM kl 16.00. Sjå innkalling del 1, (PDF, 24 MB) del 2 (PDF, 8 MB) og del 3 (PDF, 24 MB).

 

Gruppemøte

I samband med at det er utvalsmøte i veke 39, har AP, Frp, H, Krf, SP, V og den uavhengige, gruppemøte måndag 25.09.2017 kl 18.00 i Kommunetunet.

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 26.09.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30