Aktuelt frå kommunen
_DSC6877
Eikelandsosen skule og Jettegryto barnehage skal vera eitt oppvekstsenter frå 1.8. 2012

Oppvekstsenter i Eikelandsosen

Som ein del av budsjettprosessen for 2012 gjorde kommunetyret vedtak om at det skal etablerast oppvekstsenter i Eikelandsosen. Jettegryto barnehage og Eikelandsosen skule vert ei eining frå 01.08.2012.

Ein er no i gong med med å førebu denne nye organiseringa. Stillinga som einingsleiar ved Eikelandsosen oppvekstsenter er lyst ut internt, og det har meldt seg ein søkjar


Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 20.04.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30