Aktuelt frå kommunen

Nytt ungdomsråd

Frå venstre Torbjørn og Vegard Fosså, Bergfrid Norheim, Marte Ekeberg Klippen, Sindre Rolland og Martehe Samnøen - Klikk for stort bilete

Det er vald nytt ungdomsråd. Styret konstituerte seg på møte 29. september. Her vart Sindre Rolland frå Sævareid vald til leiar og Vegard Fosså frå Eikelandsosen vald til nestleiar.

Nytt mannskap
Fusa ungdomsråd har fått nytt mannskap. Til saman skal det vera 7 utvalsmedlemer. Fusa ungdomsskule er representert ved Marte Ekeberg Klippen og Torbjørn Fosså. Ny frå Fusa vidaregaådne skule i haust er Vegard Fosså. Marthe Samnøen er inne i sitt andre år. Dei to frie representantane vart også vald for 2 år hausten 2014; Sindre Rolland og Kim Andre Nielsen Trengereid.

Kjem nyval frå kommunestyret
Bergfrid Norheim har møtt for Fusa kommunestyre i føregande periode og ho møtte også på første møte etter ferien. Kven som blir ny representant frå kommunestyret for komande 4 år vert først kjend etter konstituering av det nye kommunestyret 22. oktober.

Attval av leiar

Leiar i ungdomsrådet Sindre Rolland (t.v.) og nestleiar Vegard Fosså (t.h.) - Klikk for stort bilete

Leiar og nestleiar i ungdomsrådet vert vald mellom dei seks ungdomsrepresentantane. Sindre Rolland vart attvald som leiar, medan Vegard Fosså vart ny nestleiar.


500 sider sakspapir
Rådet hadde mange store saker på sakskartet på første møte i haust og mest 500 sider med sakspapir. Du kan lesa meir om sakene frå ungdomsrådet sitt møte på nettsida der alle saksdokument blir lagt ut til offentleg ettersyn og innsyn.

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 02.10.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30