Aktuelt frå kommunen

Nytt frå Bjørnefjorden landbrukskontor

Kyr på bås. Illustrasjonsfoto. (PDF, 621 kB)

Det første informasjonsskrivet frå landbrukskontoret i 2014 (PDF, 621 kB) er klart. Her finn du m.a. informasjon om produksjonstilskot 1. halvår. Endeleg søknadsfrist: 20. februar. Skrivet inneheld òg nytt frå landbrukskontoret, informasjon om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), dreneringstilskot, forskingsnytt frå Bioforskkonferansen og viktige søknadsfristar.  

Bjørnefjorden landbrukskontor

Landbrukskontoret skal hjelpa innbyggjarane i dei fire samarbeidskommunane Fusa, Os, Samnanger og Tysnes med saker som vedkjem landbruket. Dei tilsette gjev m.a. råd om ulike støtteordningar. Og dei skal syta for at vilkåra for støtte vert oppfylt, og at vi har ei livskraftig og miljøvenleg landbruksnæring i dei fire kommunane som høyrer inn under Bjørnefjorden landbrukskontor.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.12.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30