Aktuelt frå kommunen

Nasjonal kampanje om hjerneslag

Syklist med henda i været - illustrasjonsfoto (Helsedirektoratet) - Klikk for stort bilete

Ser du at nokon plutseleg får vanskar med å prata, smila eller løfta armane? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringa 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redda liv.

Hjerneslag oppstår plutseleg og kvar som helst. Kvart år blir omlag 12 000 menneske i Noreg ramma. Alle kan hamna i ein situasjon der det er avgjerande å kjenna igjen symptoma på hjerneslag.  

Prata, smila, løfta

Om nokon med eitt får problem med å prata tydeleg, smila eller løfta hendene over hovudet, må du ringa 113 så fort som mogleg.

Erfaringer fra Noreg og utlandet syner at pasientane sjølv eller pårørande ofte er det forseinkande leddet i behandlinga av hjerneslag. Dei kjenner ikke symptoma og venter for lenge med å kontakta helsetenesta.

Kvart sekund tel

Om den slagramma kjem raskt til vurdering og behandling er det i større grad mogleg å unngå varige skader. 

Det er grunn til å tru at mange venter med å ringa 113 fordi dei er usikre om symptoma er alvorlege nok eller dei er redde for å vera til bry.

Kvart sekund tel ved hjerneslag. Ikkje ver redd for å ringa 113 om du er i tvil – det er deira jobb å vurdera slike meldingar. Ring heller 113 ein gong for mykje! 

Fakta om hjerneslag

Fakta om hjerneslag frå Helsedirektoratet

  • I Norge får rundt 12 000 hjerneslag hvert år. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg. 
  • Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen.
  • Hjerneslag kan ramme både ung og gammel. Risikoen øker betydelig med alderen, og gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for kvinner. Tre av fire som får hjerneslag er over 70 år.
  • Problemer med å prate tydelig, smile eller løfte armene over hodet er vanlige symptomer. 
  • Prognosen bedres når hjerneslagpasientene kommer tidlig til behandling, og kan behandles med blodproppoppløsende middel eller mekanisk fjerning av proppen.  To millioner hjerneceller dør hvert minutt de første timene etter at et hjerneslag inntreffer.
  • Lenke til helsenorge.no/hjerneslag
 
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 31.10.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30