Aktuelt frå kommunen

Lokalhistorie og handverkstradisjonar i fokus

Ein fornøgd gjeng 6. klassingar som har bygd modellhus på dugnad. - Klikk for stort bileteEin fornøgd gjeng 6. klassingar som har bygd modellhus på dugnad.

Det nye skuleåret er godt i gang, og det er også lokalhistorieformidlinga "Fusanisto" for grunnskuleelevane i Fusa. Det starta 28. august med aktivitetsdag for alle 6. klassane i Eidegrend klyngjetun og meir står på programmet framover. 

Fusaniste

Målet med "Fusanisto" er at elevane gjennom skuletida si skal verta kjende med den lokale kulturhistoria i heile kommunen og med gamle handverkstradisjonar - og slik få med seg ei god "fusaniste" når dei er ferdige med skulegangen.

Leirskule

Det heile vert avslutta i 7. klasse med ei eiga "fusaveke" på Hålandsdalen leirskole. Fusaelevane skal i år ha si leirskuleveke 21.-25. september. Det vert ei veke full av opplevingar og med rikt innhald både av lokal kulturhistorie, natur og friluftsliv. Dei har alt vore på informasjonsdag på leirskulen, 3. september.

Fornminnedagar

I neste veke er det klart for fornminnedagar med instruktørar frå Hordamuseet. 16. september skal alle 4. klassingane samlast i Samnøy. Tida frå steinalder til bronsealder er i fokus, og elevane får delta på mange spennande aktivitetar frå farne tider.

17. september reiser alle 5. klassingane til Strandvik og tilbake til perioden frå jarnalder til vikingtid. Også denne dagen står varierte, tidstypiske aktivitetar på programmet.

Baking, byggeskikk og bygdesenter

På aktivitetsdagen i Eidegrend klyngjetun fekk lydhøyre 6. klassingar læra litt om korleis Eide har endra seg frå lita grend til kommunesenter og tilbake til lita grend i løpet av ein 75-årsperiode. Dei fekk sjå, høyra og oppleva korleis livet var i eit klyngjetun, og dei fekk læra om byggeskikk. Kva vart dei ymse husa brukte til? Kva er lafting, grindverk og sveitsarhus? Kor mange ulike typar skifertak finn dei i klyngjetunet?

Ein aktivitetsdag skal ikkje minst innehalda aktivitetar, og denne dagen fekk elevane prøva seg både på lefsebaking, toving og modellhusbygging. Kjevling og steiking gjekk føre seg i eldhuset under kyndig rettleiing av hjelpekvinnene Norunn Rød Markhus, Camilla Aarseth og Astrid Rød. Ingrid Brekke rettleidde elevane i toving. I løa fekk dei prøva seg på dugnadsarbeid: Å lafta eit stovehus og byggja ei grindverksløe - i form av modellbyggesett laga av Johannes Ryland. Tunverten sjølv, Margun Eide, synte rundt i husa.

Frå klyngjetunet til Eidestøa

Gjennom ein kultursti med 10 postar fekk elevar og lærarar med seg ei kulturhistorisk vandring frå brevhuset og folkebiblioteket i Eidegrend klyngjetun, forbi telefonstasjon og likningskontor, via Hålandsdalen kyrkje til båtstøa, landhandelen, kommunestyresalen og jordmorbustaden i Eidestøa.

Husmenn og offiserar

Til våren står husmannsliv, dansketid og offisersliv på programmet. 28. april møtest 5. klassingane til husmannsdag i Vinnesholmen og 11. mai er det aktivitetsdag på Engevik Gaard for 6. klassingane.

Fusa kommune vil takka både eigarane av kulturminna og alle dei gode hjelparane som gjer det mogleg å gjennomføra "Fusanisto"!

Oversiktsbilete frå Eidegrend klyngjetun med Andersstova (t.v.), stabbur, skytje og eldhus, og bekken som renn gjennom tunet. Foto. Mugger og kaffikanner med meir på hyllene i stabburet i Eidegrend klyngjetun. Foto. Teikning av ulike taktypar som vart nytta i Fusa. Illustrasjon. Elevane har bygd ein modell av ei lita grindverksløe. Modellen er laga av Johannes Ryland. Foto. | Fotograf: EMBV Ein fornøgd gjeng 6. klassingar som har bygd modellhus på dugnad. Foto. | Fotograf: EMBV To flotte hus og ein gjeng flinke husbyggjarar. Foto. | Fotograf: EMBV Dugnadsarbeid: 6. klassingane har lafta eit stovehus og bygd ei lita grindverksløe på dugnad. Foto. | Fotograf: EMBV Konsentrerte elevar rundt vassbaljane: 6. klassingane tovar raude, fine eple. Foto.  | Fotograf: EMBV Ivrige tovarar under kyndig leiing av Ingrid Brekke. Foto. | Fotograf: EMBV Kjekt å byggja hus! Foto. | Fotograf: EMBV Margun Eide, som eig og viser rundt i Eidegrend klyngjetun, og Ingrid Brekke, som har ansvaret for tovinga. Her er dei fotograferte i løa. Foto. | Fotograf: EMBV Camilla Aarseth (t.v.) og Norunn Rød Markhus (t.h.) som lærer elevane å baka lefser. Her er det matpause ved bakstebordet i eldhuset saman med assistent Brynhild. Foto. | Fotograf: EMBV Astrid Rød klargjer bakstetakka i eldhuset. Foto | Fotograf: EMBV Interiør frå tausastovo eller Herborgsstovo i Eidegrend klyngjetun. Foto. Litt av dei mange gjenstandane i kjøkkenet i tausastovo i Eidegrend klyngjetun. Foto. Senga og nattpotta på lemmen i tausastovo i Eidegrend klyngjetun. Foto. Interiør frå gamlastovo eller Andersstovo i Eidegrend klyngjetun. Foto. Mjølkekjerald på hyllene i stabburet i Eidegrend klyngjetun. Foto.
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 08.09.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30