Aktuelt frå kommunen

Lang sakshandsamingstid for plansaker

Reguleringsplan - Klikk for stort bilete

 

”Byggesak, oppmåling og brann” som også omfattar plansaker, har for tida svært lang sakshandsamingstid. Dette skuldast vakante stillingar innan ansvarsområdet. Det går spesielt utover plansakshandsaming, men også andre saker som er tillagt dette ansvarsområdet.

Fusa kommune arbeider heile tida med å finna gode løysingar. Publikum må likevel rekna med at dette vil vara ved fram til det igjen er full bemanning på ”Byggesak, oppmåling og brann”.
 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.03.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30