Aktuelt frå kommunen
Fotograf: BIR
Betalingssatsane for 2013 er vedtekne av kommunestyret. fotograf BIR

Kva kostar tenestene våre i 2013?

Lurer du på kva det kostar med kulturskuleplass, SFO, opphald på sjukeheimen, fysioterapibehandling, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller vassavgift i 2013? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i budsjettmøtet 19.12.2012. Sjå gebyrregulativet for 2013. (PDF, 412 kB)


Sist endra 04.01.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30