Aktuelt frå kommunen
Taro Vestøl Cooper
Taro Vestøl Cooper kjem til Fusa i haust med kurs poesislam

Kurs i poesislam

Fusa folkebibliotek inviterer ungdom mellom 13 og 19 år til å delta på kurs i å skriva tekstar og framføra dei for andre. Du er velkommen til å leika deg med ord og setningar! Kanskje vil du etter dette delta i Ungdommens kulturmønstring med sjølvlaga tekstar? Skrivekurset er torsdag 4. oktober og kurs i framføring torsdag 8. november. Begge arrangementa er på biblioteket.

NB! Frist for påmelding til skrivekurset er måndag 1. oktober kl 15.00.

Leik deg med ord

I haust gir Fusa folkebibliotek ungdom tilbod om å delta på kurs i å skriva tekstar og framføra dei for andre. Målet er å få fleire mellom 13-19 år til å leika seg med ord og setningar, og at dei vil delta i Ungdommens kulturmønstring med sjølvlaga tekstar. Både skrivekurset og kurset i framføring er gratis, og kvart kurs er over tre timar etter skuletid. Deltakarane får kyndig hjelp av to unge kurshaldarar. Skrivelærar Erlend O. Nødtvedt har studert skrivekunst og er forfattar av to diktsamlingar. Til kurset i framføring, kjem Taro Vestøl Cooper, som er skodespelar og noregsmeister i poesislam.

Kva er poesislam?

Omgrepet poesislam er henta frå engelsk, og det viser til ein måte å framføra eigne tekstar på. Framføringa er i kryssingspunktet mellom opplesing, rapping, teater og konsert. Det vert arrangert konkurransar i poesislam, der publikum avgjer kven som vinn.

Kursa blir arrangerte i samarbeid med fylkesbiblioteket i Hordaland, med støtte frå Nasjonalbiblioteket og Ungdommens kulturmønstring.


Kursdatoar
  • Skrivekurs: Torsdag 4. oktober kl 16-19
  • Kurs i framføring: Torsdag 8. november kl 16-19


Påmelding

Kontakt
Margrethe/Fredrik på


Kontaktperson Hordaland fylkeskommune: Ágúst Magnússon, telefon 55 23 93 74, e-post: agust.magnusson@hfk.no

Heimesida til prosjekter er: www.hordaland.no/poesislam

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 01.10.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30