Aktuelt frå kommunen

Kunngjering om budsjettframlegg 2015

Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2015   - med avgiftsbudsjett - og handlingsplan med økonomiplan 2015  - 2018 , vert  onsdag  03.12.14  lagt ut til offentleg ettersyn på heimesida www.fusa.kommune.no,  og på biblioteket i Kommunetunet, Eikelandsosen.

Eventuelle merknader må vera  motteke i  postkasse@fusa.kommune eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast kl  12.00 onsdag 17.12.14

Ope møte
Kommunestyret vil gjera endeleg vedtak i budsjettsaka torsdag 18.12.14. For meir informasjon og sakspapir sjå  www.fusa.kommune.no . Sakspapira vert også lagt ut på biblioteket.

 

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 02.12.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30