Aktuelt frå kommunen

Kostnadsstyringsrapport for innkjøpsområdet

Ein offentleg versjon av konsulentrapporten som omhandlar innkjøpsområdet i Fusa kommune, er no tilgjengeleg.  

21. august vart dei fire konsulentrapportane som kommunestyret hadde bestilt, presenterte for politikarar, leiarar og tillitsvalde. 

Rapporten som omhandlar innkjøpsområdet, er unnateke det offentlege av omsyn til kommunen sin forhandlingsposisjon og forretningshemmelegheiter hjå leverandørane (jf. offentleglova § 23 og 13, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2.3.). Ein offentleg versjon av rapporten er no tilgjengeleg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.09.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30