Aktuelt frå kommunen

Informasjonsmøte om busetjing av flyktningbarn

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto NAPHA

Fusa kommune skal ta imot sju flyktningbarn som har kome åleine til Noreg. I samband med dette inviterer Fusa kommune ved ordførar, assisterande rådmann, Flyktningtenesta, Barneverntenesta og BUF-etat til informasjonsmøte 15. juni kl 18 i kantina i samfunnshuset i Eikelandsosen.

Fusa kommune skal ta imot sju flyktningbarn som har kome åleine til Noreg. Dei fleste barna er i alderen 13-17 år. På ulike omsorgssenter omkring i landet ventar mange barn. Barna treng heimar som kan gje dei tryggleik og omsorg. Dei treng òg anna form for støtte for å finna seg til rette i bygda.

Informasjonsmøte

 • 15.06.2016 kl 18-20 i kantina i samfunnshuset i Eikelandsosen.
 • Møtet er ope for alle og det er uforpliktande. 
 • Ein ungdom frå Afghanistan, som kom til Noreg som flyktning og som har erfaring frå ein norsk familie, vil vera med på møtet og supplera med sine erfaringar.
 • Ei fostermor som òg arbeider i bufellesskap for einslege mindreårige vil òg vera med på møtet.

Dette får du vita meir om:

 • Planlagd bufelleskap i den gamle prestegarden på Fusa
 • Kven er desse barna/ungdomane?
 • Kvifor er dei her?
 • Kva treng dei?
 • Kven kan bli fosterforeldre?
 • Korleis blir du fosterforelder?
 • Kven må du samarbeida med?
 • Økonomi og rettar

Fusa kommune håpar mange har lyst til å vera med på møtet. Vi treng heile Fusa med oss i dette viktige arbeidet!

Ta kontakt!

Dersom du har spørsmål, kan du kontakta ein av oss:

 • Barnevernleiar Line Cecilie Åsvang tlf. 56580174, e-post: lca@fusa.kommune.no
 • Einingsleiar Anne K. Skagseth tlf. 56580177, e-post: anne.skagseth@fusa.kommune.no 
 • Bufetat v/Else Gerd Dugstad tlf. 46618893, e-post: else.gerd.dugstad@bufetat.no
 • Bufetat v/Nina Vik tlf: 46618894, e-post: nina.vik@bufetat.no   
 
 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 15.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30