Aktuelt frå kommunen

Godkjenning av detaljregulering for Berge Naturstein

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9.

Klagefrist: 5.februar 2018.

Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1 m.fl. - detaljregulering for Berge Naturstein:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 5.februar 2018.

 E-post: post@fusa.kommune.no

 Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

 

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 14.06.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30