Aktuelt frå kommunen

Fusa ny AV-OG-TIL-kommune

Ordførar Hans S. Vindenes og Marte Sletten frå AV-OG-TIL. - Klikk for stort bileteOrdførar Hans S. Vindenes og Marte Sletten frå AV-OG-TIL. Fredrik Thorsen Fusa kommune har inngått samarbeid med alkoholvettorganisasjonen AV-OG-TIL  Dette er eitt av tiltaka som vart vedteke i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.

Alkoholvett i kvardagen

AV-OG-TIL er ein landsdekkande organisasjon som arbeider for godt alkoholvett i kvardagen. Målgruppa er vanlege norske brukarar av alkohol. Organisasjonen set fokus på samanhengar kor ein bør tenkja seg om før ein drikk, og arbeider for å fremja alkoholfrie soner.

For Fusa kommune inneber samarbeidet mellom anna at AV-OG-TIL sentralt bidreg med kunnskap og rådgjeving, materiell, opplegg for pressestrategi og tilrettelegging av kampanjar.

 

Fokusområde

Fusa kommune ønskjer å ha eit ekstra fokus på godt alkoholvett i desse sonene: I arbeidslivet, i livskriser og i samvær med born og unge. Koordinator for AV-OG-TIL i Fusa er Synne Stagrim Håve.

 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 21.01.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30