Aktuelt frå kommunen
varemerke
Fusa midt i blinken-varemerke stort

Fusa midt i blinken-merke

GROM Design, som har stått for utviklinga av Fusa kommune sin nye visuelle identitet, har òg laga eit nytt varemerke knytt til "Fusa midt i blinken". Ønsket er at lag og organisasjonar, arrangørar og næringsliv i Fusa tek det nye merket i bruk på plakatar, annonser, brosjyrer, nettsider o.l

Bruk Fusa midt i blinken-merket!

Ta gjerne Fusa midt i blinken-merket i bruk! Vi har som mål at flest mogeleg skal nytta det nye varemerket i marknadsføring av arrangement, tenester, produkt, lag og organisasjonar o.l.

Det einaste vilkåret er at bruken ikkje er i strid med Fusa kommune sitt verdigrunnlag og etiske standard.

Logoen kan fritt lastast ned frå Fusa kommune sin designmanual under Produkt > Fusa midt i blinken for bruk i eigen organisasjon eller verksemd, på plakatar, skriv, annonser, nettsider m.m.


Krav til bruk av merket:
  • Merket kan berre nyttast saman med innhald som følgjer norsk lov
  • Merket skal ikkje nyttast til kontroversielt religiøst eller politisk innhald
  • Brukaren må elles følgja etiske retningslinjer for Fusa kommune

Mobilt designkontor

For eit år sidan reiste GROM-designerane rundt i Fusa i to veker i ein liten Fiat og samla inntrykk og idear. Dei besøkte både skular, barnehagar, bedrifter, privatpersonar og lag og organisasjonar. Målet var å finna fram til kva som er fusafargane og fusaformene. Resultatet kan ein sjå i Designmanualen her på heimesida.


Naturfargar og fusaformer

Fargane blå, brunsvart og grå/sølv er valde ut til å representera Fusa kommune. Dei aller fleste både barn, unge og eldre som GROM-designerane snakka med, trekte fram naturen når dei vart bedne om å skildra fargane til Fusa. Grå og sølv frå skifer og blenking i frå fjell, sjø og snø vart saman med blåfargen i sjøen og himmelen trekt fram som fargane dei aller fleste assosierer med Fusa. Blå og grå/sølv er også fargane i kommunevåpenet, som Fusa kommune har hatt sidan 1991.

Grunnformene sirkel, kvadrat og ein kvart sirkel er valde ut frå inspirasjonsformer i Fusa: m.a. skiskyttarblinken, tønneproduksjonen, skifer/takstein, åklemønster, volleyballnett og fiskeskjell.


Midt i blinken

Fusa - midt i blinken! vart vald som kombinert slagord og visjon i samband med arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen for perioden 2011-2023. Planen - og slagordet/visjonen - omfattar heile fusasamfunnet og alle som bur her. Difor er det no laga ein logo eller eit varemerke som kan brukast av alle som ønskjer å vera med og profilera Fusa.

Under arbeidet med den visuelle profilen og kommuneplanheftet stilte vi spørsmålet "Kvifor er Fusa midt i blinken for deg?". Det er opp til kvar enkelt fusing å definera kva som opplevest som midt i blinken her i Fusa. Nokre av svara vi fekk finn du i kommuneplanheftet (PDF, 2 MB) og nokre finn du t.h. på startsida vår.


Mangfald

Det nye varemerket skal romma dette mangfaldet. Motivet kan mellom anna symbolisera framdrift, virvel (som i kommunevåpenet), midt i blinken, kraft, menneske, spenstig, sprelsk. Og ein heil del anna - alt etter augo som ser.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.10.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30