Aktuelt frå kommunen

Formannskapet sitt budsjettframlegg er klart

Ein stabel med norske myntar oppå eit teppe av norske setlar av ulik valør. Foto. - Klikk for stort bilete

Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019 (PDF, 305 kB), med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn. Har du merknader til budsjettframlegget? Dei må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00.

Kommunestyret handsamar budsjettsaka og gjer endeleg vedtak i sitt siste møte før jul, 13.12.2018. 

Budsjettframlegget frå formannskapet er òg tilgjengeleg i papirform i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Følg den vidare handsaminga av budsjettet på budsjettsida vår for 2019.

Snarveg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.11.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30