Aktuelt frå kommunen

Forbodet mot open eld er oppheva

Bål - Klikk for stort bilete Brannsjefen i Fusa har oppheva forbodet mot open eld, som vart innført 5. mai for å unngå utmarksbrannar.  

Skogbrannindeks

Meteorologisk institutt reknar ut skogbrannfaren for rundt 100 stader over heile landet. Skogbrannfaren vert spesielt overvaka frå ca 1. april til ca 1. september, men òg ellers i året dersom det oppstår stor fare for skogbrann.

Brannsjef Gunnar Hatlelid opplyser at det ikkje er målepunkt for skogbrannindeksen i Fusa kommune, men at vi kan rekna med at skogbrannindeksen for Fusa ligg på minst same nivå som for Bergen. Der vert han målt på Florida.

 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 11.05.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30