Aktuelt frå kommunen

Felles kommunestyremøte på Oseana

Oseana kunst- og kultursenter i Os. - Klikk for stort bilete

Det vert felles kommunestyremøte for Os og Fusa på Oseana kunst- og kultursenter torsdag 15. juni kl 09.00-16.00.Sjå innkalling (PDF, 421 kB). Stikkord for dagsorden er: Å bli betre kjende, erfaringar frå andre samanslåingsprosessar, kva trengs for å lukkast med å byggja ein ny kommune, digitalisering og innovasjon m.m. 

 

I tillegg til kommunestyra er ungdomsrådet, rådet for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne, hovudvernombod og hovudtillitsvalde inviterte med på møtet.

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 13.06.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30