Aktuelt frå kommunen

Få fødslar i Fusa i 2012

Illustrasjonsfoto - Babysymjing - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto - Babysymjing GROM I følgje SSB sine tal kom det til 29 nyfødde fusingar i året som gjekk. Dei siste 10 åra har det i gjennomsnitt vorte fødd om lag 40 barn i året i Fusa. Det siste svært låge fødselstalet var i 2009, då det vart fødd 27 barn.

Fusa er ein kommune med stor mobilitet - det er mange som flyttar både frå og til Fusa kvart år. Talet på barn i kvart årstrinn endrar seg såleis alltid etter kvart i høve til fødselstalet.

Nyttige snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.02.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30