Aktuelt frå kommunen

Derfor er vi med på Eigenberedskapsveka 2019

Pass på å ha eit beredskapslager heime slik at du kan klara deg i tre døgn. - Klikk for stort biletePass på å ha eit beredskapslager heime slik at du kan klara deg i tre døgn. DSB Har du alt du treng for å klara deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar den landsdekkjande Eigenberedskapsveka 2019. Vi i komande Bjørnafjorden kommune er med på markeringa.

Målet med Eigenberedskapsveka 2019, som varer frå 28. oktober til 3. november, er å auka folk sin kunnskap om eigenberedskap, slik at fleire gjer fornuftige førebuingar.

Styresmaktene tilrår nemleg at alle husstandar i Noreg tek nokre enkle grep for å betra sin eigen beredskap.

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) har utarbeidd konkrete råd som du kan lesa på sikkerhverdag.no. Her finn du blant anna forslag til eit beredskapslager for å klara deg heime i minst tre døgn (72 timar).

Kvifor eigenberedskapsråd no?

Det er fleire forhold som gjer at det kjem eigenberedskapsråd til befolkninga no. Meir ekstremvêr er blant dei viktigaste årsakene. Ekstremvêr kan føra til bortfall av kritisk infrastruktur, som til dømes straum, vatn og mobilnett.

I tillegg er vi som bur i Noreg – som er blant verdas tryggaste og mest stabile land – vane med at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tenester og funksjonar vi er avhengige av, for at det daglege livet vårt skal gå rundt utan store problem. Det er faktisk ei sårbarheit.

Du er ein del av beredskapen i Noreg 

Sjølv om vi lever i eit trygt land, kan uønskte hendingar oppstå også hos oss. Og om vi blir ramma av ei stor hending eller krise, er det mange som treng hjelp. Dersom fleire av oss er i stand til å ta vare på oss sjølve og dei rundt oss ved ei hending, kan hjelpa setjast inn der behovet er størst. På den måten er du ein del av beredskapen i Noreg.

Følg med på heimesida og på Facebook i Eigenberedskapsveka 28. oktober-2. november!

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.10.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30