Aktuelt frå kommunen

Årsmeldinga for 2016 er klar

Omslaget til årsmeldinga for 2016. Småfoto frå dei ulike tenesteområda og logoen til Fusa kommune - Klikk for stort bilete Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommunestyret, og vert lagt fram saman med rekneskapen i neste politiske møterunde.

Den økonomiske stillinga og resultatet av verksemda skal komma fram i meldinga. Dessutan skal det gjerast greie for status for etisk standard, internkontroll og likestilling. Det er analyse av folketalsutviklinga og av Fusa kommune som arbeidsgjevar, rapportar frå drifta i einingane og mykje anna godt stoff. Heile årsmeldinga finn du her.  (PDF, 17 MB)

Publisert av Anne-Lise Aaseng. Sist endra 30.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30