Aktuelt frå kommunen
valglogo_gull_nynorsk
(23.07.2019)

Om du ikkje har høve til å stemma i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du ta kontakt med kommunen der du ønskjer å stemma for å stemma allereie no. Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. 

Aktiv ferie
(04.07.2019)

Ferietilbodet er for deg som er mellom 13 og 19 år. Tid: 10.-13. august. Ungdom frå både Fusa og Os kan melda seg på. Opplegget er sponsa av staten, med ei deltakaravgift på kr 400 per person. Dersom du synest det er dyrt, kan du be om redusert deltakaravgift. Påmelding snarast og så lenge det er ledige plassar.

Sommarblomar 3
(21.06.2019)

Frå 1. juli til 9. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl. 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!

Bibliotekbøker 2019
(21.06.2019)

Biblioteket er ope i heile sommar, og tilbyr eit spennande sommarprogram (PDF, 1016 kB). Frå måndag 1. juli til og med måndag 5. august er det reduserte opningstider. Det er personale til stades tysdag-torsdag kl. 09-14.30. Måndag og fredag er biblioteket sjølvbetent i Kommunetunet si opningstid (kl. 09-14.30).

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30