Aktuelt frå kommunen
Kristina sin første pianotime
(28.03.2017)

Du kan no søkja plass i kulturskulen for skuleåret 2017/2018. Tilbodet som vert gjeve i Fusa finn du her på sida under Fusa kulturskule. Søknadsfrist er 1. april.

Teknisk feil, telefon
(25.03.2017)

Delar av det siste døgnet har det i vårt distrikt vore problem med å nå legevakta via det nasjonale legevaktsnummeret 116117. Feilen er funnen og problemet er løyst slik at nummeret igjen er operativt laurdag ettermiddag, melder avdelingsleiar Terese Bodin-Hetland ved Brann, redning og legevakt i Os kommune.

Ill.foto. Møteklubbe.
(24.03.2017)

I veke 13 vert det møte i diverse politiske råd og utval. Politikarane skal handsama saker som omhandlar m.a reguleringplan Baldersheim, detaljregulering Selvågen hyttefelt og Selsvika bustadfelt, finansiering av områdeplan for tømmerkai og næringsområde, ombygging av rehabiliteringsavdelinga på FBBS, kommunedelplan for kultur. 

 

Sjå sakslister med sakspapir

 

Møterunden avsluttar med kommunestyremøte først etter påske torsdag 27.04.2017.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30