Aktuelt frå kommunen
Brurebilete frå 1920-talet
(15.03.2018)

Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla. 

Atle Kvåle og Marie Bruarøy portrett
(13.03.2018)

Ordførarane i Os og Fusa har vore ute blandt folk for å få innspel til kva skal vera symbolet i kommunevåpenet for den nye kommunen. Sjå filmen på bjornafjordenkommune.no. På denne bloggen kan du òg koma med dine forslag. Siste frist  til å koma med forslag er fredag 16. mars.

11 nye førsteklassingar hausten 2012
(13.03.2018)

Fusa kommune ønskjer nye 1. klassingar velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019! Det blir sendt ut skriv i posten til alle 1. klassingar denne veka med informasjon om innskriving på den skulen der du høyrer til. 

Møteklubbe
(06.03.2018)

Senior- og funksjonsrådet, Ungdomsrådet og Administrasjonsutvalet har møte måndag 12. mars, Formannskapet 13. mars og Utval for plan og miljø og Kontrollutvalet 15. mars. Politikarane skal m.a. handsama planprogrammet til områdeplan for Eikelandsosen.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30