Aktuelt frå kommunen
Seddelvifte
(27.02.2017)

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2017 vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen i Kommunetunet, Eikelandsosen. Listene vert lagt ut i minst tre veker frå måndag 27. februar og du kan lesa dei i ekspedisjonen i tidsrommet måndag–fredag kl 0900–1430 eller her på heimsida.

Atle Kvåle inviterer til ryddeaksjon
(27.02.2017)

Ordførar Atle Kvåle er godt nøgd med gjennomføringa av spontaksjonen for å gjera strandsonen i Fusa fri for plast. Dei utplasserte kontainarane vert no fjerna, men ein vil ta opp att aksjonen etter påske med meir vårlege temperaturar.

Bossinnsamling
(23.02.2017)

Strandryddeaksjonen i Fusa held fram. Utplasserte kontainarar for oppsamling på Vinnes, Holmefjord, Eikelandsfjorden og Holmefjord vert ståande over helga. Dei vert forsynte med nye spesialsekker for samling av plast. Målet er å nå over det aller meste.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30