Aktuelt frå kommunen
Sommarblomar 2
(06.07.2018)

Frå 2. juli til 10. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!

Partnarskap med Høgskulen på Vestlandet.jpg
(06.07.2018)

Fusa kommune har inngått eit langsiktig partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL), minimum over tre år. Fagmiljøa på dei fire kommunale barneskulane  og HVL kjem til å samarbeide tett i utforskinga  og innføringa av dei nye fagplanane i åra som kjem. Fylkesmannen i Hordaland har tildelt samla 1,5 millionar kroner til dei to partane for dei første tre åra. Dette er midlar som berre kan nyttast til kompetanseheving for fagmiljøet ved skulane.  

Kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune
(06.07.2018)

Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.

OBS
(05.07.2018)

Fusa kommune innfører på nytt forbod mot hagevatning og liknande frå og med 5. juli for abonnentane til kommunen sitt vassverk i Eikelandsosen og på Holdhus. Årsaka er at vasstanden i vasskjeldene minkar på grunn av lite nedbør i vår og sommar. Bruk difor så lite vatn som mogeleg.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30