Val 2015

På denne sida finn du artiklar med informasjon om valordninga her i landet, om røysterett og manntal, førehandsrøysting og det næraste valet.

I Noreg vert det halde politiske val annakvart år, vekselvis nasjonale val og lokalval. Det er Stortingsval kvart fjerde år - sist i 2013. Kommunestyre- og fylkestingsval vert halde samtidig, også dei kvart fjerde år - sist i 2011, no i 2015. 

Valdagen er alltid ein måndag (og evt. føregåande søndag) i september. I år er valdatoen 14. september 2015.
 
For å kunna røysta ved politiske val må du ha røysterett og vera manntalsført.
 
Meir valinformasjon og diskusjon:
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 18.08.2015
Val 2015
Val 2015
(16.09.2015)

Det er no klart kven som får plass i det nye kommunestyret i Fusa. Lista inneheld seks kvinner (29 %) og 15 menn (71 %). 

(15.09.2015)

Seks parti vert representerte i det nye kommunestyret i Fusa. Etter oppteljing av 95 % av stemmene får SP og AP like mange representantar: Seks kvar. AP får tre meir enn i dag.  

(15.09.2015)

Det var stor skilnad på røystegjevinga i dei ulike valkrinsane i Fusa. Arbeidarpartiet fekk flest stemmer i tre av krinsane, Senterpartiet i to og Høgre i ein. AP fekk òg flest førehandsrøyster. Sjå krinsvis fordeling av røyster (PDF, 89 kB) etter at 95 % av røystene var talde opp.

(10.09.2015)
På valdagen 14. september må du røysta i den kommunen der du er manntalsført. Hugs legitimasjon og ta gjerne med valkort. Vallokala i Fusa har ope kl 13-19 på valdagen - bortsett frå Eikelandsosen, som har ope kl 10-19.
(20.08.2015)

Det vert høve til å førehandsrøysta på Eikhovda, Baldersheim helsetun og Fusa bu- og behandlingssenter 1.-3. september.

(10.08.2015)

Frå og med 10. august til og med 11. september er det høve til ordinær førehandsrøysting i Kommunetunet i Eikelandsosen måndag-fredag kl 09.00-15.30. 

(10.08.2015)

Manntalet i Fusa er lagt ut til offentleg ettersyn frå 16. juli til og med valdagen 14. september. Du kan kontrollera om du står i manntalet i Kommunetunet i Eikelandsosen eller ute i krinsane.

(17.07.2015)

Informasjon om valordninga og valet i 2015 med lenkjer til departementet sin valportal for meir generell og utfyllande informasjon.

(02.07.2015)

I perioden 1. juli til 7. august kan veljarar kontakta kommunane og be om å få røysta (tidlegrøysting), dersom dei ikkje kan røysta på valdagen eller ved ordinær førehandsrøysting. Det er ordinær førehandsrøysting i alle kommunar 10. august-11. september.

(31.05.2015)

Fusa valstyre har godkjent dei 8 innleverte listeforslaga som offisielle vallister til kommunestyrevalet i Fusa kommune (PDF, 81 kB):

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti 
  • Venstre
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30