Val

På denne sida finn du artiklar med informasjon om valordninga her i landet, om røysterett og manntal, førehandsrøysting og det næraste valet.

I Noreg vert det halde politiske val annakvart år, vekselvis nasjonale val og lokalval. Det er Stortingsval kvart fjerde år - sist i 2009 og no i 2013.

Kommunestyre- og fylkestingsval vert halde samtidig, også dei kvart fjerde år - sist i 2011, neste gong i 2015. 

Valdagen er alltid ein måndag (og evt. føregåande søndag) i september. I år er valdatoen 9. september 2013.

For å kunna røysta ved politiske val må du ha røysterett og vera manntalsført.

NB! Til Sametingsvalet - som er samtidig med Stortingsvalet - er det berre råd å førehandsrøysta i Fusa kommune.

Nyttige lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.08.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30