Val 2017

På denne sida finn du artiklar med informasjon om valordninga her i landet, om røysterett og manntal, førehandsrøysting og det næraste valet.

I Noreg vert det halde politiske val annakvart år, vekselvis nasjonale val og lokalval. Det er Stortingsval kvart fjerde år - sist i 2013 og no i 2017. Kommunestyre- og fylkestingsval vert halde samtidig, også dei kvart fjerde år - sist i 2015. 

Valdagen er alltid ein måndag (og evt. føregåande søndag) i september. I år er valdatoen 11. september 2017.
 
For å kunna røysta ved politiske val må du ha røysterett og vera manntalsført.
 
Meir valinformasjon og diskusjon:
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.09.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30