Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne

I kortform vert rådet omtala som "Senior- og funksjonsrådet". Medlemer og varamedlemer for 2016-2019 vart oppnemnde av kommunestyret 18.02.2016 (k-sak 012/16).

Etter suppleringsval 16.02.2017 er Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne slik samansett:

Medlemer:

 • Eirin Bergheim - leiar

 • Arne Holmefjord - nestleiar

 • Wenche Holmefjord

 • Gudleik Østerbø

 • Åse Margrethe Riise

 • Svein Lang (Sp) (representant frå kommunestyret)

 • Agnete D. Årvik (Ap) (representant frå kommunestyret)

Varamedlemer:

 • Borghild Johanna Flølo

 • Toralv Huse

 • Martha Røseth

 • Aud-May Boge (H) (vararepresentant frå kommunestyret) 

 • Kristine Hjartnes (Frp) (vararepresentant frå kommunestyret) 

 • William Lindborg (Ap) (vararepresentant frå kommunestyret)

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.10.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30