Politiske saker

Politiske saker er tilgjengelege gjennom automatisk innsyn i politiske saksdokument. Bruk toppmenypunktet "innsyn" eller trykk på snarvegsknappen "møteplan  2019" nedanfor. Du kjem då til ei side med møtedatoar, der du kan klikka deg vidare til det du er interessert i.

Møteplan 2019


Dokument/saker som inneheld opplysningar som er unnatekne frå offentleg innsyn, vert ikkje lagt ut.

Skulle du ha bruk for ei konkret sak, kan du ta kontakt med Fusa kommune på e-post postkasse@fusa.kommune.no eller ringja til ekspedisjonen i Kommunetunet.

Du kan bringa ei sak til politisk behandling!

Innbyggjarane har rett til å komma med forslag som gjeld kommunen si verksemd. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innan 6 månader. Meir info i Kommunelova § 39 a. På knappen nedanfor finn du opplysningar og verktøy for å oppretta ei slik sak.

Mi sak

Snarvegar for folkevalde:

Historiske saker 2011-2018:

Her finn du offentlege møteinnkallingar med saklister og saksdokument, og møteprotokollar, frå kommunestyret og dei politiske utvala i Fusa kommune i perioden 2011-2017. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.01.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 19
E-post :
gunn.sissel.teigen@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne