Politiske saker

Politiske saker er tilgjengelege gjennom automatisk innsyn i politiske saksdokument. Bruk toppmenypunktet "innsyn" eller trykk på snarvegsknappen "møteplan  2019" nedanfor. Du kjem då til ei side med møtedatoar, der du kan klikka deg vidare til det du er interessert i.

Møteplan 2019


Dokument/saker som inneheld opplysningar som er unnatekne frå offentleg innsyn, vert ikkje lagt ut.

Skulle du ha bruk for ei konkret sak, kan du ta kontakt med Fusa kommune på e-post postkasse@fusa.kommune.no eller ringja til ekspedisjonen i Kommunetunet.

Kontrollutvalet

Følg snarvegsknappen ovanfor til møteplan 2019. Der må du klikka på utvalsnamnet: Kontrollutvalet (ikkje på møtedato). Då får du opp ei liste med kontrollutvalsmøta for 2019 og sakspapir/møteprotokollar.

Møtepapira til kontrollutvalet er ikkje produserte av Fusa kommune. Me må difor "gå utanom" det vanlege systemet for publisering av politiske sakspapir for å få dei ut på heimesida. Difor får du ikkje fram desse møtepapira berre ved å klikka på møtedato i den politiske møtekalenderen.

Du kan bringa ei sak til politisk behandling!

Innbyggjarane har rett til å komma med forslag som gjeld kommunen si verksemd. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innan 6 månader. Meir info i Kommunelova § 39 a. På knappen nedanfor finn du opplysningar og verktøy for å oppretta ei slik sak.

Mi sak

Snarvegar for folkevalde:

Historiske saker 2011-2018:

Her finn du offentlege møteinnkallingar med saklister og saksdokument, og møteprotokollar, frå kommunestyret og dei politiske utvala i Fusa kommune i perioden 2011-2017. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.03.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 19
E-post :
gunn.sissel.teigen@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne