Politiske saker

Her finn du offentlege møteinnkallingar med saklister og saksdokument, og i tillegg møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske utvala i Fusa kommune. 

Politiske sakspapir 2018

Du kan bringa ei sak til politisk behandling!

Innbyggjarane har rett til å komma med forslag som gjeld kommunen si verksemd. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innan 6 månader. Meir info i Kommunelova § 39 a. På knappen nedanfor finn du opplysningar og verktøy for å oppretta ei slik sak.

Mi sak

Dokument/saker som inneheld opplysningar som er unnatekne frå offentleg innsyn, vert ikkje lagt ut. Etter kvart skal denne tenesta verta tilgjengeleg gjennom automatisk innsyn i arkivsaker og -dokument. Førebels legg me ut PDF-filer av møteinnkallingar med vedlegg og møteprotokollar. Me går ikkje lenger tilbake enn førre valperiode. Skulle du ha bruk for ei konkret sak, kan du ta kontakt med Fusa kommune på e-post postkasse@fusa.kommune.no eller ringja til ekspedisjonen i Kommunetunet.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.01.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 19
E-post :
gunn.sissel.teigen@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne