Reguleringsplanar

Fusa kommune har over 100 godkjende reguleringsplanar. Du finn dei i planarkivet vårt.

Reguleringsplanar som er ute til høyring, finn du på sida kunngjeringar/høyringar.

Tenesteskildringar frå Nasjonal tenestekatalog:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.04.2019
Reguleringsplanar
(24.08.2016)

Detaljreguleringsplanen for deler av Kletten hyttefelt gbnr. 84/1 og 2 Tuft, med plan-ID 1241201203, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner vert med dette kunngjord. 

(21.11.2013)

Detaljreguleringsplanen for ein del av FV 552 Fusa-Eikelandsosen, parsell Lammaneset-Eikeland, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner og planskildring med ROS-analyse vert med dette kunngjord. 

(21.11.2013)

Detaljreguleringsplanen for ein del av FV 552 Fusa-Eikelandsosen, parsell Kvålsneset-Dorganeset, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner og planskildring med ROS-analyse vert med dette kunngjord.

(18.09.2013)

Detaljreguleringsplanen for ein del av FV 552 Fusa-Eikelandsosen, parsell Gjerdevik, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner og planskildring med ROS-analyse vert med dette kunngjord.

Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
416 17 873
E-post :
helle.holte.bruland@fusa.kommune.no
Tittel :
Arealplanleggjar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan og byggesak

Telefon :
56 58 01 33
Mobil :
411 20 354
E-post :
jan.egil.leirstein@fusa.kommune.no
Tittel :
Plan- og bygningssjef
Bunnhjørne