Reguleringsplanar

Fusa kommune har over 100 godkjende reguleringsplanar. Du finn dei i planarkivet vårt.

Reguleringsplanar som er ute til høyring, finn du på sida kunngjeringar/høyringar.

Tenesteskildringar frå Nasjonal tenestekatalog:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.04.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
416 17 873
E-post :
helle.holte.bruland@fusa.kommune.no
Tittel :
Arealplanleggjar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan og byggesak

Telefon :
56 58 01 33
Mobil :
411 20 354
E-post :
jan.egil.leirstein@fusa.kommune.no
Tittel :
Plan- og bygningssjef
Bunnhjørne