Godkjend reguleringsplan Kletten hyttefelt - plan-ID 1241201203

Detaljreguleringsplanen for deler av Kletten hyttefelt gbnr. 84/1 og 2 Tuft, med plan-ID 1241201203, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner vert med dette kunngjord. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.08.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30