Planar og styringsdokument

Her finn du lenker til kommunale planar og andre styringsdokument for Fusa kommune.

Planar som er ute til offentleg ettersyn ligg under kunngjeringar/høyringar.

Vi vil freista å halda sida oppdatert med informasjon, men nøl ikkje med å senda melding til postkasse@fusa.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Kommunal planstrategi

Kommuneplanen

Kommunedelplanar

Temaplanar/sektorplanar/andre overordna planar

Reguleringsplanar

Budsjett og økonomiplan

 

2019: 

2018: 

2017: 

2016:

2015:

2014:

2011-2013:

Årsmeldingar

Årsrekneskap

Interkommunale planar

Andre planar

Rapportar og analysar

Forskrifter, retningsliner og vedtekter

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.04.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30